หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   >   Journal AJRU
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

< กลับหน้ารวมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 

 

Journal AJRU
วันที่: 02 ส.ค. 2561 
 
 


        คณะบรรณาธิการ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        เข้าสู่ระบบการส่งบทความตีพิมพ์ออนไลน์
 คลิกที่นี่..     
   


 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.