หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2561 วันที่ 5-13 สิงหาคม 2561   มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 Thailand Research Expo 2561 วันที่ 5-13 สิงหาคม 2561

คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 "Thailand Research Expo 2561"...
     
 
ข่าววันที่: 12 ส.ค. 2561 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

บริหารการศึกษา
 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.