หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม ผลงาน วารสารวิชาการ ดาวโหลดเอกสาร KM คณาจารย์ นิสิต ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)   เปิดรับสมัครปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

เปิดรับสมัครปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ #โปรโมชั่นศิษย์เก่าลูกราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 16 มี.ค 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

บริหารการศึกษา
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.