หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ ดาวโหลดเอกสาร
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...
     
 
ข่าววันที่: 22 มิ.ย 2561 

ก.ค.ศ.และ สกอ.ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   ก.ค.ศ.และ สกอ.ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป...
     
 
ข่าววันที่: 10 พ.ย. 2558 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จาก สกอ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จาก สกอ. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.ค. 2558 

หลักสูตรฯได้รับการรับรอง   หลักสูตรฯได้รับการรับรอง

หลักสูตรฯได้รับการรับรอง...
     
 
ข่าววันที่: 05 ก.ค. 2556 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.