หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
 
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
ข่าววันที่: 30 มิ.ย 2562 
 
 

กำหนดการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุม 4801  อาคารดร.กมล  ชูทรัพย์
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562   เวลา 08.30 – 14.00 น.
………………………………………………………..

08.30 – 09.00     นิสิตใหม่ลงทะเบียน บริเวณห้องประชุม ชั้น 8(ห้อง 4801) อาคาร 4 อาคารดร.กมล  ชูทรัพย์

09.00 – 09.30     นิสิตใหม่เข้าห้องประชุม ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

09.30 -10.00       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงานการประชุม และเรียนเชิญท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับนิสิต                               และให้โอวาท แนวคิด แนวทางการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

10.00 – 11.00     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้คำแนะนำในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
                                       - ผู้อำนวยการงานทะเบียนแนะนำระบบงานทะเบียน
                                       - ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ แนะนำการใช้ห้องสมุด

11.00 – 11.15      พักรับประทานอาหารว่าง

11.30 – 14.00     ผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์พบนิสิต และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
                           (แยกกลุ่มตามแต่ละหลักสูตรฯ)
                                หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.                  ห้อง 4708
                                หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.         ห้อง 4702
                                หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต M.Ed.                   ห้อง 4707

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.